کالای خواب: بالش ناپل

450,000 تومان

وزن : 1550 گرم
پارچه میکروبراش
دست دوز
دیواره دار
مغزی دوزی هتلی
الیاف قابل تنظیم
الیاف ویرجین
الیاف میکروژل

کالای خواب: بالش آلپ

350,000 تومان

پارچه میکروهتلی
مغزی دوزی هتلی
دیواره تنفسی توری
وزن 1550 گرم
الیاف ویرجین
الیاف میکروژل

بالش لادن

. وزن۱۳۵۰ گرم
. سایز ۵۰ * ۷۰
. پارچه کتان
. نوع الیاف میکروفایبر
. شبه پر

بالش کاملیا

. وزن۱۵۰۰ گرم
. سایز ۵۰ * ۷۰
. پارچه کتان
. نوع الیاف میکروفایبر
. شبه پر

بالش شقایق

. وزن۱۳۰۰ گرم
. سایز ۵۰ * ۷۰
. پارچه کتان
. نوع الیاف هالو

بالش رزا

. پارچه کتان
. ۱۲۰۰ گرمی
. سایز ۵۰ . ۷۰
. میکروفایبر
. شبه پر