کالای خواب: بالش آلپ

بازدید : 193   |      قیمت: 350,000 تومان

کد محصول : بالش آلپ

دسته بندی : بالش

پارچه میکروهتلی
مغزی دوزی هتلی
دیواره تنفسی توری
وزن 1550 گرم
الیاف ویرجین
الیاف میکروژل


پارچه میکروهتلی
مغزی دوزی هتلی
دیواره تنفسی توری
وزن 1550 گرم
الیاف ویرجین
الیاف میکروژل

محصولات مرتبط