بالش الاله

بازدید : 12090   |      


دسته بندی : بالش

. ۱۲۵۰ گرمی
. سایز ۵۰ . ۷۰
. میکرو فایبر
. شبه پر


۱- پارچه ضد حساسیت

۲- ۱۲۵۰ گرمی

۳- میکروفایبر

۴-شبه پر

۵-سایز ۷۰ . ۵۰

محصولات مرتبط