تشک مدیکال پلاس 5 - Hard

3,250,000 تومان

ریباند 80 کیلوگرمی با ضخامت 14 سانتی متر
اسپان باند 200 گرمی
الیاف پلی اورتان 200 گرمی

تشک مدیکال پلاس 6 - Softer

5,900,000 تومان

ریباند 80 کیلو با ضخامت 4 سانتی متر
ترموفلت 2000 گرمی
اسفنج 30 کیلوگرمی ویژه با ضخامت 2 سانتی متر در هر طرف تشک
الیاف پلی اورتان 300 گرمی. استاباند 250 گرمی

تشک مدیکال پلاس 7 - Geltex

6,750,000 تومان

ریباند 80 کیلو با ضخامت 18 سانتی متر
ترموفلت 2000 گرمی
اسفنج 35 کیلوگرمی ویژه با ضخامت 3 سانتی متر در هر طرف تشک
الیاف پلی اورتان 300 گرمی استاباند 250 گرمی

تشک مدل 3 پلاس باف

1,600,000 تومان

فنر بونل میکرو
ترموفلت 1300 گرم
اسفنج 17 کیلو با ضخامت 1/5 سانت در 2 طرف تشک

تشک مدل 4 پلاس باف

1,985,000 تومان

فنر بونل میکرو
ترموفلت 1300 گرم
اسفنج 30 کیلو با ضخامت 2 سانت در 2 طرف تشک

تشک مدل 5 پلاس باف

3,240,000 تومان

فنر بونل میکرو 24*13
ترموفلت 1300 گرم
اسفنج 30 کیلو با ضخامت 3 سانت در 2 طرف تشک

تشک مدل 6 پلاس باف

3,725,000 تومان

فنر بونل میکرو 24*13
ترموفلت 1400 گرم
اسفنج 30 کیلو با ضخامت 4 سانت در 2 طرف تشک

تشک مدل 7 پلاس باف

3,965,000 تومان

فنر میکرومنفصل پاکتی 24*13
ترموفلت 1400 گرم
اسفنج 30 کیلو با ضخامت 4 سانت در 2 طرف تشک

تشک مدل 8 پلاس باف

4,615,000 تومان

فنر بونل میکرو 24*13
ترموفلت 1500 گرم
ریباند 80 کیلو با ضخامت 2 سانت در 2 طرف تشک
اسفنج 30 کیلوویژه با ضخامت 2 سانت در هر طرف تشک

تشک مدل 9 پلاس باف

8,390,000 تومان

فنر بونل میکرو ویژه
ترموفلت 2000 گرمی
ریباند 100 کیلو با ضخامت 3 سانت در 2 طرف تشک
اسفنج 40 کیلوویژه با ضخامت 6 سانت در هر طرف تشک

تشک مدل 10 پلاس باف

8,940,000 تومان

فنر بونل میکرو ویژه
ترموفلت 2000 گرمی
ریباند 100 کیلو با ضخامت 2 سانت در 2 طرف تشک
اسفنج 40 کیلو با ضخامت 4 سانت در 2 طرف تشک
اسفنج 40 کیلوویژه با ضخامت 5 سانت در هر طرف تشک

تشک مدل 6 پازل

4,000,000 تومان

. تشک طبی فنری
. مخصوص سنگین وزن ها
. تحمل وزن بالای ۱۵۰ کیلو
. حالت تابستانه و زمستانه
. قطر تشک ۳۱ سانت
. گارانتی تعویض ۸ ساله