ست صدف(sadaf)

بازدید : 22037   |      


دسته بندی : یک نفره

. ست شش تیکه یک نفره
. سایز لحاف ۲۲۰*۱۶۰
. سایز رو تشکی۲۰۰*۹۰
. سایز روبالشی(۲ عدد) ۷۰ *۵۰
. سایز کوسن(۲ عدد) ۵۰ *۵۰


۱-پارچه گیاهی تنسل

۲-پارچه ضد حساسیت

۳-ترکیب رنگ ثابت در صورت شستشوی صحیح

۴-ابعاد ۱۶۰.۲۲۰

۵-دو عدد روبالشی

۶-دو عدد رو کوسنی

محصولات مرتبط