ست فروزن(frozen)

بازدید : 18457   |      


دسته بندی : یک نفره

. ست شش تیکه یک نفره
. سایز لحاف ۲۲۰*۱۶۰
. سایز رو تشکی۲۰۰*۹۰
. سایز روبالشی(۲ عدد) ۷۰ *۵۰
. سایز کوسن(۲ عدد) ۵۰ *۵۰


۱- پارچه گیاهی تنسل

۲-ابعاد ۱۶۰.۲۲۰

۳- ۶ تیکه

۴- ۲ عدد روبالشی 

۵- ۲ عدد رو کوسنی

محصولات مرتبط