بارگیری...

ست نت (note)

بازدید : 9931

دسته بندی : یک نفره


. ست شش تیکه یک نفره
. سایز لحاف ۲۲۰*۱۶۰
. سایز رو تشکی۲۰۰*۹۰
. سایز روبالشی(۲ عدد) ۷۰ *۵۰
. سایز کوسن(۲ عدد) ۵۰ *۵۰درصورت نیاز به راهنمایی با شماره تلفن تماس بگیرید

1-پارچه تنسل گیاهی

۲- ابعاد ۱۶۰.۲۲۰

۳-دو عدد روبالشی

۴-دو عدد روکوسنی