ست نت (note)

بازدید : 17895   |      


دسته بندی : یک نفره

. ست شش تیکه یک نفره
. سایز لحاف ۲۲۰*۱۶۰
. سایز رو تشکی۲۰۰*۹۰
. سایز روبالشی(۲ عدد) ۷۰ *۵۰
. سایز کوسن(۲ عدد) ۵۰ *۵۰


1-پارچه تنسل گیاهی

۲- ابعاد ۱۶۰.۲۲۰

۳-دو عدد روبالشی

۴-دو عدد روکوسنی

 

محصولات مرتبط