ست پاریس(paris)

بازدید : 22509   |      


دسته بندی : یک نفره

. ست شش تیکه یک نفره
. سایز لحاف ۲۲۰*۱۶۰
. سایز رو تشکی۲۰۰*۹۰
. سایز روبالشی(۲ عدد) ۷۰ *۵۰
. سایز کوسن(۲ عدد) ۵۰ *۵۰


1-پارچه تنسل گیاهی

۲-پارچه ضد حساسیت

۳-ابعاد ۱۶۰.۲۲۰

۴-رنگ بندی ثابت در صورت شستشوی صحیح

۵-دو عدد رو بالشی

۶- دو عدد رو کوسنی

محصولات مرتبط