بالش لادن

. وزن۱۳۵۰ گرم
. سایز ۵۰ * ۷۰
. پارچه کتان
. نوع الیاف میکروفایبر
. شبه پر

بالش کاملیا

. وزن۱۵۰۰ گرم
. سایز ۵۰ * ۷۰
. پارچه کتان
. نوع الیاف میکروفایبر
. شبه پر

بالش شقایق

. وزن۱۳۰۰ گرم
. سایز ۵۰ * ۷۰
. پارچه کتان
. نوع الیاف هالو

بالش رزا

. پارچه کتان
. ۱۲۰۰ گرمی
. سایز ۵۰ . ۷۰
. میکروفایبر
. شبه پر