تشک مدل 5 پلاس باف

3,240,000 تومان

فنر بونل میکرو 24*13
ترموفلت 1300 گرم
اسفنج 30 کیلو با ضخامت 3 سانت در 2 طرف تشک

تشک مدل 6 پلاس باف

3,725,000 تومان

فنر بونل میکرو 24*13
ترموفلت 1400 گرم
اسفنج 30 کیلو با ضخامت 4 سانت در 2 طرف تشک

تشک مدل 7 پلاس باف

3,965,000 تومان

فنر میکرومنفصل پاکتی 24*13
ترموفلت 1400 گرم
اسفنج 30 کیلو با ضخامت 4 سانت در 2 طرف تشک

تشک مدل 8 پلاس باف

4,615,000 تومان

فنر بونل میکرو 24*13
ترموفلت 1500 گرم
ریباند 80 کیلو با ضخامت 2 سانت در 2 طرف تشک
اسفنج 30 کیلوویژه با ضخامت 2 سانت در هر طرف تشک

تشک مدل 9 پلاس باف

8,390,000 تومان

فنر بونل میکرو ویژه
ترموفلت 2000 گرمی
ریباند 100 کیلو با ضخامت 3 سانت در 2 طرف تشک
اسفنج 40 کیلوویژه با ضخامت 6 سانت در هر طرف تشک

تشک مدل 10 پلاس باف

8,940,000 تومان

فنر بونل میکرو ویژه
ترموفلت 2000 گرمی
ریباند 100 کیلو با ضخامت 2 سانت در 2 طرف تشک
اسفنج 40 کیلو با ضخامت 4 سانت در 2 طرف تشک
اسفنج 40 کیلوویژه با ضخامت 5 سانت در هر طرف تشک

کالای خواب: ست روتختی و لحاف کارت کد1151

900,000 تومان

جنس پارچه تنسل کتان
الیاف ضد حساسیت لایکو
الیاف آنتی استرس
پارچه ضد حساسیت گیاهی
24ماه گارانتی رنگ
چاپ و دوخت 3بعدی
مناسب برای هتل ها

«مراقب رویاهات باش»